ترجمه آهنگ های تیلور سویفت ♥
 
قالب وبلاگ

 here’s to never growing up

 "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"Singing radiohead at the top of our lungs

داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم


With the boom box blaring as we’re falling in love

وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم


I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری از...فرقی نمی کنه چی...داشتم، اما داره مستمون می کنه


Singing here’s to never growing up

می خونیم "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"

 

Call up all our friends

همه ی دوستامونو جمع کن

 

Go hard this weekend

این آخر هفته رو تذکر بده

 

For no damn reason,

برای هیچ دلیل لعنتی ای

 

I don’t think we’ll ever change

من فکر نمی کنم هیچ وقت بزرگ شیم

 

Meet you at the spot,

همونجایی که مشخص کردیم می بینمت

 

Half past ten o’clock

ساعت ده و نیم


We don’t ever stop,

ما هیچوقت متوقف نمی شیم


And we’re never gonna change

و هیچ وقت تغییر نخواهیم کرد

 

Say, won’t you say forever stay

بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟


If you stay forever hey

اگه برای همیشه بمونی،هی


We can stay forever young

میتونیم تا ابد جوون بمونیم

 

Singing radiohead at the top of our lungs

داریم آهنگ ردیوهد رو با تمام توانمون میخونیم


With the boom box blaring as we’re falling in love

وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم


I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری از...فرقی نمی کنه چی...داشتم، اما داره مستمون می کنه

 

Singing here’s to never growing up

می خونیم "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"

 

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!


I’m like yeah whatever,
we're saluting like that

من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم


When the sun’s going down, we’ll be raising our cups

موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم


Singing here’s to never growing up

می خونیم  "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"


Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up

اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

 

We live like rock stars

ما مثل ستاره های راک زندگی میکنیم


Dance in every bar

توی همه ی بارها میرقصیم


This is who we are

ما همینیم


I don’t think we’ll ever change

من فکر نمی کنم هیچ وقت عوض شیم

 

They say just grow up but they don’t know us

اونا می گن فقط بزرگ شو، اما اونا که مارو نمیشناسن

 

We don’t give a f…, we’re never gonna change

ما بهشون محل ســگ نمیذ... و ما هیچوقت عوض نمیشیم


Say, won't you say forever stay

بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟


If you stay forever hey
اگه برای همیشه بمونی،هی


We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم

 

Singing radiohead at the top of our lungs

داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم


With the boom box blaring as we’re falling in love

وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم


I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری از...فرقی نمی کنه چی...داشتم، اما داره مستمون می کنه


Singing here’s to never growing up

می خونیم  "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"

 

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!


I'm like yeah whatever, we're saluting like that

من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم


When the sun’s going down, we’ll be raising our cups

موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم


Singing here’s to never growing up

می خونیم  "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"


Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up

اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

 

Say, won’t you say forever stay

بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟


If you stay forever hey

اگه برای همیشه بمونی،هی


We can stay forever young

میتونیم تا ابد جوون بمونیم

 

Singing radiohead at the top of our lungs

داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم


With the boom box blaring as we’re falling in love

وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم


I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری از...فرقی نمی کنه چی...داشتم، اما داره مستمون می کنه


Singing here’s to never growing up

می خونیم  "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"

 

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!


I'm like yeah whatever, we're saluting like that

من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم


When the sun’s going down, we’ll be raising our cups

موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم


Singing here’s to never growing up

می خونیم  "به سلامتی هرگز بزرگ نشدن"


Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up

اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

 

[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:5 ] [ The Girl In Shadows ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • سبزوار
  • قالب وبلاگ